granit diamond firmy blaumann

granit diamond firmy blaumann

Twój wtórna funkcja psychologiczna nie może być przeciwieństwem swojej głównej funkcji psychologicznych. Myśli i uczucia są przeciwstawne funkcje psychologiczne. W związku z tym, nie mogą współistnieć. Jeżeli główną funkcją psychologiczna opiera się na myśli, lub jeżeli główną funkcją psychologiczna opiera się na uczuciach, oznacza to, że funkcja psychologiczna pół rozwinięte będą oparte na odczuciach i intuicji.

Jeśli główny typ psychologiczny opiera się na odczuciach, czynność psychiczna pół rozwinięte będą opierać się na myśli i uczucia. To samo dzieje się, jeśli główny typ psychologiczny opiera się na intuicji. Niepełnego opracowano funkcji psychologicznych nie może opierać się na doznania, które są naprzeciwko intuicji.

Twój osąd jest jednostronny i daleki od prawdy tylko dlatego, że sumienie jest słabo rozwinięty. Można jedynie dokonać licznych błędów w życiu, jeśli pracujesz na podstawie tylko jednej funkcji psychologicznych i masz skrajne postawy. Albo jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem.

Gdy masz marzenia o swoim ojcu, zwykle oznacza to, że robisz błędy, bo są pod wpływem absurdalności swojej jednostronnej ludzkiego sumienia. Oznacza to, że opinia twojego ojca we śnie jest ujemna. Nie powinno się robić to, co twój ojciec chce we śnie, ale tylko to, co boskie nieświadomy umysł pokazuje w komunikatach sen.

granit diamond firmy blaumann

Zdarza się jednak, twój ojciec ma pozytywne znaczenie w snach, w zależności od historii snu. Ponieważ ludzka świadomość jest tym, co pozwala stać się wrażliwe i osiągnąć mądrość, twój ojciec ma pozytywne znaczenie, gdy potępia swoje działania we śnie. Oznacza to, że ludzka świadomość jest potępiając wpływu swojej anty-sumienia w swoim zachowaniu.

W celu zapobieżenia nerwicy (lub wyleczyć nerwicę w przypadku, gdy już są neurotyczne) należy wyeliminować anty-sumienia i rozwijać swoje ludzkie sumienie przez świadomość.Odbywa się to poprzez terapię snu, jak analizować swoje zachowanie i śledzić mądrego przewodnictwa podświadomości w twoich snach.

Nieświadomy umysł pomaga zwrócić uwagę wszystkich elementów swojej rzeczywistości i rozwijać wszystkie swoje funkcje psychologiczne. Można również nauczyć się jak zamknięta w sobie, jak ekstrawertykiem. Stajesz się bardziej inteligentne i jesteś w stanie wykorzystać wszystkie swoje zdolności.

Artykuł dzięki: